Bank- en effectenrecht

Bank- en effectenrecht/
financieel toezichtsrecht

De financiële toezichtwetgeving – de wetgeving die van toepassing is op partijen die actief zijn op de financiële markten – is zeer dynamisch. Die bovendien vele bronnen kent zoals Europese verordeningen en richtlijnen, wet- en regelgeving vanuit Den Haag en leidraden en interpretaties van Europese instanties en Nederlandse toezichthouders. En de rechterlijke uitspraken en uitspraken van klachtencommissies zoals die van het KiFiD. Niet alle bronnen zijn even toegankelijk of overzichtelijk. Een mer à boire voor hen die actief (willen) zijn op de financiële markten.

Brands Advocaten kan u bijstaan in het verkennen, uitdenken en realiseren van uw plannen op de financiële markten. Zoals het arrangeren van een private financiering, het opzetten van een beleggingsinstelling, een handelsplatform in effecten, edelmetalen of bitcoins, het verkrijgen van een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling, als beleggingsonderneming, gereglementeerde markt (effectenbeurs), aanbieder, adviseur of bemiddelaar, het structureren van een private equity, venture capital of hedge fonds of het opzetten van een cash pooling structuur.

Ook kunnen wij u bijstaan bij de aanpassing van uw bedrijfsvoering als gewijzigde wet- of regelgeving daartoe noopt of als u twijfelt of uw bedrijfsvoering voldoet aan de toezichtwetgeving.

Wij treden op voor nationale en internationale partijen, van klein tot groot. Voor grensoverschrijdende dossiers beschikken wij over een uitgebreid internationaal netwerk van advocaten die zijn gespecialiseerd op bovengenoemde rechtsgebieden. Daarnaast beschikken wij over een – wat wij noemen – multidisciplinair netwerk van gerenommeerde belastingadvies-, accountants- en notariskantoren waar wij regelmatig mee samenwerken in dossiers waarin hun expertise nodig of nuttig is en waarmee wij ook u in contact kunnen brengen.

Interesse in onze ervaring en expertise? Neem contact op met Peter Leenders