Contractenrecht

Contractenrecht

Het algemene contractenrecht heeft in feite betrekking op alles wat met het maken van afspraken in het maatschappelijk verkeer te maken heeft. Iedereen heeft dus wel in het dagelijks leven te maken met contracten. Of het nu gaat om uw arbeidscontract, een huurcontract, een koopcontract, of een ingewikkelde bedrijfsovername. Bij alle vormen van contracten kunnen wij u van dienst zijn.

Wij kunnen u adviseren over de inhoud van een te sluiten contract, maar wij kunnen ook voor u een contract “juridisch screenen”. Met name in de professionele sfeer is zorgvuldigheid cruciaal bij het aangaan van contracten. Met enige regelmaat worden de tussen partijen gemaakte afspraken niet waterdicht op schrift gesteld en ontstaat er verschil van mening over de inhoud van de gemaakte afspraken. Dit kan leiden tot een tijdrovende en kostbare gerechtelijke procedure. Bovendien wordt de relatie tussen partijen geschaad. Het is daarom essentieel dat u zich laat adviseren door een deskundige voordat u een verbintenis aangaat. Zo voorkomt u dat u gehouden wordt aan onredelijke voorwaarden en/of schade lijdt als gevolg van onduidelijkheden in een contract.

Ook als er reeds een geschil is ontstaan met uw contractspartij, kunnen wij u helpen bij het vinden van een gepaste oplossing.

Wilt u weten meer weten over wat onze advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.