Huurrecht/Vastgoed

Huurrecht / Vastgoed

Of het nu gaat om de huur van een woning, kantoorruimte (‘230a bedrijfsruimte’) of winkelruimte (‘290 bedrijfsruimte’), huurovereenkomsten worden veelvuldig gesloten. De vragen die bij de verschillende categorieën huurovereenkomsten een rol kunnen spelen zijn divers: is er sprake van huurbescherming? wat is de opleververplichting? is er sprake van winkelruimte of kantoorruimte? is er sprake van een tekortkoming in de nakoming? hoe moet de huurprijs worden aangepast? Iedere categorie kent haar eigen regels en procedures. Vaak is maatwerk vereist. De huurrecht advocaten van Brands Advocaten hebben veel ervaring binnen het huurrecht, maar ook met aanverwante rechtsgebieden als vastgoed en appartementsrecht, en zijn in staat uw belangen kundig te behartigen. Een aantal advocaten is daarnaast lid van de specialisatievereniging ‘Vereniging van Huurrecht Advocaten’. Wij staan al jaren verschillende woningcorporaties, vastgoedeigenaren/investeerders en makelaars bij. Maar ook treden wij op voor winkeliers en andere huurders. Wij staan u bij (voor advies en/of een procedure) in onder meer de navolgende kwesties:

 • Gebrekenregeling
 • (verboden) Onderhuur
 • Opstellen huurovereenkomsten
 • Renovatie- en onderhoudsperikelen
 • Huurbeschermingsbepalingen
 • Koop / verkoop onroerende zaken
 • Indeplaatsstelling
 • Huurprijsaanpassingsprocedures
 • Ontruimings- en huurbeëindigingsprocedures
 • Afwijkende bedingen
 • Servicekosten
 • Non-conformiteit bij koop