Sociaal zekerheidrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Vrijwel iedereen heeft wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde (zoals een WW-uitkering, WIA(/WAO)-uitkering, Ziektewet-uitkering of een bijstandsuitkering) maar ook als werknemer (op wiens salaris premies voor de sociale zekerheidswetten ingehouden worden). Brands Advocaten helpt en adviseert u graag als u met de overheid een geschil hebt over de toekenning en/of intrekking en/of de hoogte van uw uitkering. Onze advocaten weten precies hoe u succesvol bezwaar kunt maken tegen de beslissing van het UWV, de gemeente of een andere overheidsinstantie. Ook kunnen wij u bijstaan in beroepsprocedures. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend met ons contact op voor het maken van een eerste gesprek. Tijdens het eerste gesprek zullen wij uiteraard ook samen met u bekijken of u voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) in aanmerking komt (zie meer informatie op onze website onder kopje “tarieven”).
Ook als werkgever kunt u met sociale zekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld wanneer een loonsanctie wordt opgelegd of omdat UWV vindt dat u zich onvoldoende hebt ingespannen voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Wij adviseren en staan u graag bij als u te maken krijgt met dit soort kwesties.