Tarieven

 

Tarieven

In beginsel werken wij op uurtarief-basis. Tijdens het intakegesprek zullen duidelijke afspraken worden gemaakt over tarieven en bijkomende kosten zodat u direct weet waar u aan toe bent en achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Wij houden u op de hoogte van de financiële stand van zaken of sturen u tussentijds declaraties. Zo houdt u grip op de kosten.

Indien de zaak zich ervoor leent, kunnen er ook vaste prijs afspraken worden gemaakt. 

Voor ondernemers bieden wij tevens de mogelijkheid om de zorgen van incassozaken uit handen te nemen, waarbij Brands Advocaten voor onbetwiste (en in redelijkheid niet te betwisten) vorderingen standaard incassotarieven hanteert. Dit houdt in dat Brands Advocaten voor een laag vast bedrag een (14-dagen)sommatiebrief opstelt en – indien een gerechtelijke procedure moet worden gestart – een incassodagvaarding. Bij zaken waarbij wij met succes incasseren, ontvangt Brands Advocaten daarnaast een percentage van de (door de debiteur betaalde) opbrengst. Dit percentage hangt af van de hoogte van de vordering(en) en het aantal aangebrachte incassozaken. Door deze lage incassotarieven kunt u zonder het risico op hoge kosten en weinig succes uw incassozaken gerust aan één van onze advocaten overdragen.

Bij zaken waarbij door de debiteur een serieus verweer wordt opgeworpen, zijn wij op grond van de gedragsregels van de Orde van Advocaten verplicht een uurtarief in rekening te brengen voor behandeling van deze betwiste vorderingen. In dat geval zullen wij altijd vooraf met u overleggen of u de zaak wenst door te zetten en welk tarief wij daarvoor vervolgens in rekening zullen brengen.

Heeft u vragen over onze tarieven en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend met ons contact op. 

Rechtsbijstandverzekering

Indien u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, valt uw geschil mogelijk onder de dekking van de polis. Wij adviseren u dan altijd eerst uw verzekeraar te informeren over uw (rechts)probleem. Uw verzekeraar kan u vervolgens informeren of uw geschil onder de dekking van de polis valt en zo ja, of wij u op basis van de polis mogen bij staan. Bij acceptatie door de verzekeraar worden in beginsel alle kosten (tot het verzekerd bedrag) door de verzekeraar voldaan. Ook op dit punt leggen wij u graag in ons intakegesprek de verdere gang van zaken uit.

Gefinancierde rechtsbijstand

Bent u niet verzekerd, maar ook niet in staat om de kosten op uurtarief-basis te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel een toevoeging of pro-deo genoemd). Dit betekent dat de kosten van de advocaat door de overheid worden vergoed en bent u slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Daarnaast betaalt u – afhankelijk van uw zaak – nog slechts de griffierechten en overige verschotten (denk aan kosten voor uittreksels). Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u mogelijk zelfs in aanmerking komen voor (volledige) vergoeding van uw advocaatkosten door de gemeente op grond van de bijzondere bijstand. 

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoe hoog in dat geval uw eigen bijdrage is, hangt onder meer af van uw inkomen en/of vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert daartoe normen, die u kunt vinden op haar website www.rvr.org.

High Trust

Brands Advobeeldmerk-hightrustcaten staat bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd als een zogenoemde ‘High Trust’ kantoor. Alleen advocatenkantoren die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen komen in aanmerking voor High Trust. Die kwaliteit blijkt onder meer uit de wijze waarop een advocatenkantoor een toevoeging aanvraagt en afwikkelt.

High Trust heeft voor u als cliënt het voordeel dat u binnen een paar dagen weet of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Zo kunnen wij u dus sneller en beter van dienst zijn. Meer informatie over High Trust? Deze is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.